Tác giả: sakura

Cách làm bánh canh và bánh bò nở

BÁNH CANH Bột gạo và bột mì tinh trộn đều, nhồi với nước nóng thành một khối thật dẻo, mịn, êm bột xuống đáy nồi, dội nước sôi lên mặt bột cho bột chìm trong nước, đậy kín lại. Khi nước nguội, gạn hết ra, lấy đũa cả đánh đều bột cho mịn. Nếu như

Các tổ chức bổ trợ công ty kinh doanh

CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ Các tổ chức bổ trợ là các công ty kinh doanh cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho việc thực hiện các công việc phân phối khác ngoài mua, bán và chuyển quyền sở hữu. Từ quan điểm của người quản lý kênh, họ cổ thể được xem như