Các tổ chức bổ trợ công ty kinh doanh

CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ

Các tổ chức bổ trợ là các công ty kinh doanh cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho việc thực hiện các công việc phân phối khác ngoài mua, bán và chuyển quyền sở hữu. Từ quan điểm của người quản lý kênh, họ cổ thể được xem như là những người tái hợp đồng với những thành viên kênh.

Ở đây những công việc phân phối có thể được “cho thầu” lại một lần nữa dựa trên nguyên tắc chuyên môn hoá và phân công lao động. Bằng việc phân chia hợp lý các cùng việc phân phối cho các tổ chức bổ trợ, người quản lý kênh sẽ có một cấu trúc bổ sung như một cơ chế hiệu quả nhằm đạt các mục tiêu phân phối của công ty.

Dưới đây, chúng ta xem xét một số tổ chúc bổ trợ phổ biến nhất cho hoạt động của kênh.

* Các tổ chức vận tải

Bao gồm tất cả các công ty thực hiện các dịch vụ vận tải nói chung. Các loại hình vận tải chủ yếu là đường sắt, tổ, đường biển, hàng không, đường sống (ở Việt Nam còn gồm cả vận tải thô sơ), mỗi loại có những ưu thế và những bất lợi cụ thể. Ví dụ, vận tải hàng không nhanh nhất nhưng lại đắt nhất, trong khi đường thuỷ rẻ nhất nhưng lại chậm nhất.

Các công ty kho hàng bao gồm tất cả các công ty kho công cộng, chuyên môn hoá trong việc lưu kho hàng hoá trôn cơ sở thu phí lưu kho. Một số trong các công ty này cung cấp nhiều dịch vụ hơn ngoài việc lưu kho.

Ví dụ, trong một số trường hợp, hàng hoá của các thành viên của kênh (người sản xuất, người bán buôn, người bán lẻ) không chỉ lưu kho vật chất ô những phương tiện của các công ty không và còn ờ các phương tiện của chính những thành viên của kênh, nhưng các công ty không trợ giúp kỹ thuật bảo quản và quản lý.

Các tổ chức bổ trợ công ty kinh doanh
Các tổ chức bổ trợ công ty kinh doanh

* Các đại lý quảng cáo cung cấp cho các thành viên kênh

Thực tế, các thành viên kênh ở nước ta cũng đang biến đổi-theo mô hình này. Các DN thương mại thuộc sở hữu nhà nước đang phải cố gắng cải tiến hoạt động của mình để cạnh tranh được với các loại hình sở hữu khác, nếu không muốn bị phá sản. Các loại hình bán lẻ cửa hàng mặt phố đang phải thay đổi phương thức hoạt động để cạnh tranh với các siêu thị mới.

Những người buôn bán ở các chợ đang phải chống chọi với sự giảm sút không cưỡng lại được khi nhiều loại hình thương mại mới xuất hiện. Kiểu mua bán qua các chợ với hàng hóa không được bảo đảm về chất lượng, không rõ xuất xứ mua bán theo kiểu mặc cả phiền hà chắc chắn sẽ dần dần bị thay thế bằng các phương thức buôn bán tiến bộ hơn.

Bài viết liên quan:

 

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *