* Súc bình nước quá bẩn Muốn súc sạch một bình nước bẩn hay bị mờ đục vì để lâu ngày, hãy xé vụn giấy bá, nhét vào thật đầy bình và đậy kín nút bình. Ngâm nhiều vậy trong hai, ba ngày rồi lấy hết giấy ra, súc lại bằng nước lạnh. – Dụng