Quản trị kênh phân phối với quản trị marketing

Quản trị kênh phân phối với quản trị marketing

Mô hình chiến lược marketing – mix nổi tiếng cung cấp cơ sở cơ bản để xem xét mối quan hệ giữa các kênh phân phối với các công cụ marketing khác của doanh nghiệp.

Mô hình marketing – mix dùng trong quá trình quản lý marketing khẳng định mỗi doanh nghiệp cần xác định một hỗn hợp gồm các nhóm biện pháp marketing có thể điều khiển phối hợp với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu, dưới ảnh hưởng của các nhân tố môi trường marketing bên trong và bên ngoài.

Các biến số marketing – mix cơ bản được biết đến gồm 4Ps là sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến. Các yếu tố môi trường bên ngoài không thể điều khiển bao gồm các lực lượng môi trường marketing vĩ mò như kinh tế, văn hoá – xã hội, cạnh tranh, dân sốt chính trị – luật pháp và công nghệ. Công việc chính của người quản trị marketing là xác định các mục tiêu, phát hiện thị trường tiềm năng, lựa chọn thị trường mục tiêu, phát triển và phối hợp các chiến lược sản phẩm, giá xúc tiến và phân phối để thoả mãn nhu cầu thị trường trong môi trường kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh gay gắt.

Quản trị kênh phân phối là một trong những chiến lược và thống quan hệ của một nhóm các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình đưa hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.

Quản trị kênh phân phối với quản trị marketing
Quản trị kênh phân phối với quản trị marketing

Kênh phân phối là một hệ thống các mối quan hệ tồn tại giữa các tổ chức liên quan trong quá trình mua và bán hàng hóa. Kênh phân phối là đối tượng để tổ chức, quản lý như một công cụ marketing trọng yếu của các DN trên thị trường đồng thời là đối tượng nghiên cứu để hoạch định các chính sách quản lý kinh tế và thương mại ở tầm vĩ mô. Các kênh phân phối của các doanh nghiệp tạo nên hệ thống thương mại phức tạp trên thị trường quốc gia và quốc tế.

Ví dụ, những người kinh doanh hàng lương thực – thực phẩm là thành viên của hệ thống kênh phân phối LT-TP rất phức tạp.

Sơ đồ 12. Sơ đồ mối quan hệ và cấp bậc các mục tiêu và chiến lược của công ty phân phối hoặc là liên quan đến những hoạt động này đều được coi là ‘người quản trị kênh.

Toàn bộ lực lượng quản lý bán hàng của doanh nghiệp đều tham gia vào quá trình tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối ở những mức độ khác nhau.

Ví dụ, người quản lý bán vùng thực chất phải tổ chức và quản lý được kênh phân phối của doanh nghiệp trên vùng thị trường đó. Nhân viên bán hàng cho đại lý có trách nhiệm tham gia quản lý quá trình phân phối sản phẩm qua đại lý đó.

Bài viết liên quan:

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *