Sự phân chia cấu trúc kênh

Sự phân chia cấu trúc kênh

Sự phân chia cấu trúc kênh tập trung vào việc phân chia công việc phân phối theo những cách thức khác nhau để đáp ứng các yêu cầu phân phối tổng thể và có thể dễ dàng chuyên môn hoá.

Tất cả các dòng chảy trong kênh phân phối có thể được tổ chức theo những cách khác nhau để đạt được các nhiệm vụ của nó bằng các nỗ lực hoạt động hoặc bằng mạng lưới các trung gian khác nhau. Một sản phẩm có thể thay đổi quyền sở hữu một hoặc nhiều lần mà không có sự di chuyển vật chất. Ngược lại, sản phẩm đó có thể được vận chuyển suốt dọc đất nước trong khi vẫn không thay đổi quyền sở hữu.

Các hoạt động liên quan đến phân phối vật chất không liên quan trực tiếp đến những nỗ lực tạo ra trao đổi như là quảng cáo, giá, tín dụng, và bán hàng cá nhân. Sự độc lập của các dòng chảy là cần thiết để tăng tính chuyên môn hoá trong thực hiện từng chức năng phân phối. Trên thực tế, mạng lưới kênh hiệu quả nhất để đạt lượng bán có lợi nhuận cao thường đòi hỏi có dòng phân phối vật chất có hiệu quả nhất.

Kênh phân phối bao gồm các thành viên chuyên môn hoá như là các nhà sản xuất, lực lượng bán hàng cá nhãn, các nhà bán buôn và bán lẻ. Tất cả đều có liên quan đến đàm phán, tiếp xúc, và quản lý bán. Trong kênh phân phối, dòng phân phối vật chất chứa đựng một mạng lưới các doanh nghiệp/cá nhân liên quan đến chức năng vận chuyển, lưu kho sản phẩm vật chất.

tăng hiện nay là các nhà sản xuất bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ lớn. Trong phần lớn trường hợp, các nhà sản xuất đã vận chuyển sản phẩm trực tiếp tới các trung tâm phân phối của nhà bán lẻ và bỏ qua các nhà bán buôn thực phẩm. Sự kết nối mỗi ngày giữa các nhà sản xuất và nhà bán lẻ là nguyên nhân của những điểm yếu cũng như điểm mạnh trong các chuỗi phân phối.

Sự phân chia cấu trúc kênh
Sự phân chia cấu trúc kênh

Ví dụ, một hướng mới trong phân phối LT-TP ở nước Mỹ là hình thành các trung tâm phân phối hỗn hợp, như mô hình của công ty Kraft. Hơn 40 nhà sản xuất đã gửi hàng đến 7 trung tâm hỗn hợp đặt ò khắp nước Mỹ, mỗi trung tâm đều có kho hàng cho thực phẩm khô và đông lạnh.

Các trung tâm hỗn hợp này sẽ tạo nên các hỗn hợp hàng hoá trực tiếp gửi đến các trung tâm phân phối của người bán lẻ. Lợi thế đối với người bán lẻ khi mua từ trung tâm này là họ có thể mua đồng thời nhiều mặt hàng từ nhiều nhà sản xuất mà không cần quan hệ trực tiếp với từng nhà sản xuất và từ đó giảm được chi phí vận chuyển.

Bài viết liên quan:

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *