Một trong những loại mụn khó trị dứt điểm – mụn ẩn Đúng như tên gọi mụn ẩn không nổi trên bề mặt da như các loại mụn thông thường như mụn cám, đầu đen..mà nằm sâu dưới bề mặt da. Loại mụn này thường mọc thành cụm, cùng họ da với mụn bọc, khi